วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

บ้าน 2 ชั้น 3 หลัง จ.ขอนแก่น


 Model วัสดุ : Acrylic /อคิลิค

แบบบ้าน 2 ชั้น   , 3 หลัง : 3 แบบ

โมเดลแบบปิดหลังคา ไม่มีเฟอร์นิเจอร์ภายใน

Scale 1 : 50

ฐานโมเดล 0.40x0.40

Designer : คุณสุเมธ ก้อนโฮม จ.ขอนแก่นไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น